• CZ
  • DE
  • EN
  • HR

Solin

Největší vykopávky z římské doby mimo území Itálie. Počátky města Salona sahají do 2. století před našim letopočtem. V době největšího rozmachu zde žilo 60 000 obyvatel. Archeologický průzkum probíhá již desítky let, ale rychlejšímu tempu brání současná hustá zástavba a nedostatek financí. Najdete zde vykopané sarkofágy, monumentální římský amfiteátr, nebo zbytky chrámu a zbytky baziliky. V případě, že bude velké horko, nezapomeňte si vzít dostatek tekutin, občerstvení je pouze při vstupu do oblasti vykopávek. Solin se v současné době průmyslovým předměstím Splitu. Vzdálenost od Podgory 80 km.